Chuyển đến phần nội dung

Nhập tịch ngay, Houston! Chúng tôi có mặt ở đây để hỗ trợ hơn 300.000 người dân Houston đủ điều kiện nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ

Để biết thêm thông tin

Nhấp vào bên dưới nếu bạn muốn được liên hệ cung cấp thêm thông tin về cách trở thành Công dân Hoa Kỳ

Đối tác

Sự kiện công dân sắp tới

Chúng tôi rất vui được hợp tác với Chiến dịch Công dân Mỹ mới và sẽ tiếp tục tất cả các hoạt động liên quan đến quyền công dân sắp tới.

Media Contacts: For press and media inquiries regarding NPNA's position on an issue, or to request and interview or appearance on your program, please contact us [email protected]

Naturalize Now, Houston! is a public-private partnership that aims to help 300,000 eligible Houstonians apply for U.S. Citizenship. NPNA, City of Houston, Harris County, and Citizenship Community Navigators at community-based organizations assist lawful permanent residents across the greater Houston area in accessing quality and affordable immigration legal services, help complete the naturalization application, and study for the citizenship exam.